Πακέτα Εργασίας

ΠΕ 1: Διαχείριση Έργου

Κατά τα αρχικά στάδια του έργου, η κοινοπραξία προετοιμάζει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να διασφαλίσει την ομαλή συνεργασία και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου αφορά τη διαχείρισή του, η οποία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες σχεδιάζονται, αξιολογούνται και διαδίδονται με προσιτό και περιεκτικό τρόπο. Επιπλέον, μέσω αυτού του πακέτου, καθορίζεται ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων με παράλληλο έλεγχο του προϋπολογισμού και της διαχείρισης του χρόνου. Στα τελικά βήματα, ενσωματώνονται ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων και πράσινων πρακτικών που ακολουθούν τις Πράσινες Πολιτικές της ΕΕ.

ΠΕ 2: Εργαλειοθήκη για Νέους Μετανάστες 2ης Γενιάς

Το κύριο αποτέλεσμα του 2ου Πακέτου Εργασίας είναι η δημιουργία της Εργαλειοθήκης για Νέους Μετανάστες 2ης Γενιάς που παρέχει χρήσιμους πόρους για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, η Εργαλειοθήκη περιέχει ένα πακέτο 40 ψηφιακών πόρων που σχεδιάστηκαν με βάση τη μεθοδολογία της «μικρομάθησης»: σύντομα και συνεκτικά ψήγματα μάθησης που παραδίδονται σε μορφές πολυμέσων με στόχο την προώθηση συνδυασμένων μεθοδολογιών μάθησης. Τα Πακέτα Εργασίας ακολουθούν προκαταρκτική έρευνα πρωτογενών δεδομένων που διεξήχθησαν από εταίρους του έργου κατά τη φάση προετοιμασίας, η οποία καθόρισε τις ακόλουθες βασικές επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες ως απαραίτητες στην αγορά εργασίας: Επιχειρηματική Δύναμη, Επικοινωνία, Ομαδική εργασία, Διαπραγμάτευση και πειθώ, Επίλυση προβλημάτων, Ηγεσία , Οργάνωση, Επιμονή και Κίνητρο, Διαχείριση Χρόνου, Αυτοπεποίθηση.

ΠΕ 3: Εικονική Ακαδημία

Ο στόχος του 3ου Πακέτου Εργασίας είναι η ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας «EMPLOY ME Virtual Academy» η οποία παρέχει ένα φιλικό προς τον χρήστη και διαδραστικό περιβάλλον επιτρέπουν στους νέους μετανάστες να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις δικές τους επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες. Οι ενσωματωμένες «λύσεις κοινωνικής δέσμευσης» θα εξασφαλίσουν επίσης ότι οι νέοι μετανάστες μπορούν να μοιραστούν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματά τους στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, κεντρίζοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον στην κοινότητα των νέων. Μέσω της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών, θα ενισχυθεί η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας Η Εικονική Ακαδημία παρέχει επίσης δωρεάν πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη και θα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες όλων των εταίρων.

ΠΕ 4: Εργαλειοθήκη για Youth Workers

Το κύριο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη της Εργαλειοθήκς EMPLOY ME για Youth Workers που περιλαμβάνει:
▪️ Την Εργαλειοθήκη EMPLOY ME για νέους μετανάστες 2ης γενιάς η παρέχει σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί από Youth Workers και οργανισμούς που εργάζονται με νέους μετανάστες
▪️ Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Youth Workers, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ και οι οργανισμοί με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων μεταναστών 2ης γενιάς.
▪️ Τα στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων με τη μορφή ενοποιημένης έκθεσης.
▪️ Οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς οι επαγγελματίες του χώρου του Youth Work και οι σχετικοί οργανισμοί μπορούν να εκμεταλλευτούν την Εικονική Ακαδημία EMPLOY ME.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive