Darbo Paketai

DP 1: Projekto valdymas

Pradiniame projekto etape partnerių konsorciumas parengs visas detales, reikalingas sklandžiam bendradarbiavimui ir efektyviam projekto įgyvendinimui užtikrinti. Pirmasis projekto tikslas yra susijęs su projekto valdymu, kuris užtikrins, kad veiklos būtų kuriamos, vertinamos ir informacija apie projektą dalinamasi plačiai ir įtraukiant visuomenę. Be to, bus sukurtas rizikos valdymo planas, siekiant kontroliuoti biudžetą ir tinkamai valdyti laiką. Paskutiniame etape apibrėžiamos skaitmeninės priemonės, palengvinančios veiklą ir ekologišką praktiką, numatytą projekto paraiškoje.

DP 2: Priemonių rinkinys jauniesiems 2-osios kartos migrantams

Pagrindinis darbo paketo Nr. 2 tikslas – jauniesiems antrosios kartos migrantams skirto priemonių rinkinio sukūrimas, suteikiantis naudingų išteklių jų įsidarbinimo įgūdžių ugdymui. Priemonių rinkinį sudaro 40 skaitmeninių išteklių paketas, sukurtas remiantis „mikro-mokymosi“ koncepcija: trumpa ir nuosekli mokymosi medžiaga, pateikiama įvairiais formatais, kuriais siekiama skatinti mišraus mokymosi metodikas. Darbo paketai yra parengti pagal pirminį projekto partnerių parengiamuoju etapu atliktą tyrimą, kurio dėka buvo nustatyti šie pagrindiniai įsidarbinimo įgūdžiai ir kompetencijos, kurios yra būtinos darbo rinkoje: sumanumas versle, komunikacija, komandinis darbas, derybos ir įtikinėjimas, problemų sprendimas, lyderystė, organizavimas, atkaklumas ir motyvacija, laiko valdymas, pasitikėjimas savimi.

DP 3: Virtualioji akademija

Darbo paketo Nr. 3 tikslas – sukurti platformą visai Europai (EMPLOY ME Virtualioji akademija), kuri suteiks vartotojui patogią prieigą prie aplinkos, kurioje bus interaktyvių žaidimų, siekiant paskatinti socialinį įsitraukimą, kad jaunieji migrantai galėtų įvertinti savo įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas. Integruoti socialinio įtraukimo sprendimai taip pat užtikrins, kad jaunieji migrantai galėtų dalytis savo pasiekimais socialinėje erdvėje, o tai paskatins jaunimo susidomėjimą. Skaitmeninių žaidimų naudojimas, palengvins jaunų migrantų integracią į darbo rinką, o tai padės sustiprinti bendruosius gebėjimus ir pagilinti žinias. Virtualioji akademija taip pat suteiks nemokamą prieigą prie priemonių rinkinio, o šis bus išverstas į anglų ir visų projekto partnerių nacionalines kalbas.

DP 4: Priemonių rinkinys jaunimo darbuotojams

Pagrindinis projekto rezultatas EMPLOY ME Priemonių rinkinys jaunimo darbuotojams, kuriame:
▪️ EMPLOY ME Priemonių rinkinys, skirtas jauniems 2-osios kartos migrantams, kuriame pateikiami atitinkami nurodymai ir gairės, kaip jį gali taikyti jaunimo darbuotojai ir organizacijos, padedančios jauniems migrantams pagerinti jų įsidarbinimo galimybes.
▪️ Priemonės, kurias jaunimo darbuotojai, profesinio mokymo mokytojai ir organizacijos gali naudoti ugdydami jaunų 2-osios kartos migrantų įsidarbinimo įgūdžius;
▪️ Įrodymai ir duomenys, surinkti atliekant bandomąją veiklą, konsoliduotos ataskaitos forma;
▪️ Nurodymai ir gairės, kaip jaunimo darbuotojai ir atitinkamos organizacijos gali pasinaudoti EMPLOY ME virtualiaja akademija.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive