Pracovní Balíčky

PB 1: Projektový management

V počátečních fázích projektu připravuje konsorcium všechny podrobnosti potřebné k zajištění hladké spolupráce a efektivní realizace. První výsledek projektu se týká projektového řízení, které zajišťuje, aby byly činnosti navrženy, vyhodnoceny a šířeny přístupným a inkluzivním způsobem. Dále stanoví plán pro řešení rizik při kontrole rozpočtů a řízení času. V posledním kroku jsou definovány digitální nástroje pro usnadnění činností a ekologických postupů, které jsou do projektu začleněny.

PB 2: Soubor nástrojů pro mladé migranty 2. generace

Hlavním výsledkem WP2 je vytvoření souboru nástrojů pro mladé migranty druhé generace, který poskytuje užitečné zdroje pro rozvoj jejich dovedností v oblasti zaměstnatelnosti. Konkrétně soubor nástrojů obsahuje balíček 40 digitálních zdrojů navržených na základě konceptu “mikrolearningu”: krátkých a ucelených vzdělávacích bloků poskytovaných v multimediálních formátech, jejichž cílem je podpořit metodiku kombinovaného učení. Pracovní balíčky navazují na předběžný průzkum provedený projektovými partnery v přípravné fázi projektu, který definoval následující klíčové dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti jako nezbytné na trhu práce: Obchodní prozíravost, Komunikace, Týmová práce, Vyjednávání a přesvědčování, Řešení problémů, Vedení, Organizace, Vytrvalost a motivace, Time management, Sebevědomí.

PB 3: Virtuální akademie

Cílem WP3 je vývoj celoevropské platformy (virtuální akademie EMPLOY ME), která poskytne uživatelsky přívětivé a interaktivní herní vzdělávací prostředí spolu s řešeními pro sociální zapojení, aby mladí migranti mohli ovlivňovat a měřit své vlastní dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti. Integrovaná řešení pro sociální zapojení rovněž zajistí, že mladí migranti budou moci sdílet své výsledky a úspěchy na sociálních sítích, což podpoří další zájem v rámci komunity mladých lidí. Prostřednictvím digitálních her bude podpořena integrace mladých migrantů na trh práce, jejímž výsledkem bude posílení klíčových kompetencí a znalostí. Virtuální akademie bude rovněž poskytovat bezplatný přístup k souboru nástrojů a bude k dispozici v angličtině i ve všech národních jazycích partnerů.

PB 4: Soubor nástrojů pro pracovníky s mládeží

Hlavním výsledkem bude vytvoření sady nástrojů EMPLOY ME pro pracovníky s mládeží, která bude obsahovat:
▪️ Sada nástrojů EMPLOY ME pro mladé migranty 2. generace poskytuje příslušné pokyny a návody, jak ji mohou aplikovat pracovníci s mládeží a organizace pomáhající mladým migrantům zlepšit jejich zaměstnatelnost.
▪️ Nástroje, které mohou pracovníci s mládeží, školitelé v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a organizace využít k rozvoji dovedností mladých migrantů 2. generace v oblasti zaměstnatelnosti.
▪️ Důkazy a údaje shromážděné v rámci pilotních aktivit ve formě souhrnné zprávy.
▪️ Návody a pokyny, jak mohou pracovníci s mládeží a příslušné organizace využívat virtuální akademii EMPLOY ME.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive