Skaitmeninės priemonės jaunų antros kartos migrantų motyvavimui ir įtraukimui į darbo rinką

Apie "Employ Me"

Projekto EMPLOY ME tikslas – sukurti naują inovatyvią mokymo turinio formą, kuri suteiktų bedarbiams jauniems antrosios kartos migrantams galimybę ugdyti, stiprinti ir tobulinti savo įsidarbinimo įgūdžius bei kompetencijas ir taip padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Galiausiai tai padės sėkmingai integruoti jaunus antrosios kartos migrantus į vietos visuomenę ir sukurti vietos bendruomenei ir ekonomikai naudingą turtą.

Darbo Paketai

 • DP1: Projekto valdymas

  Pradiniame projekto etape partnerių konsorciumas parengs visas detales, reikalingas sklandžiam bendradarbiavimui ir efektyviam projekto įgyvendinimui užtikrinti.

 • DP2: Priemonių rinkinys jauniesiems 2-osios kartos migrantams

  Pagrindinis darbo paketo Nr. 2 tikslas – jauniesiems antrosios kartos migrantams skirto priemonių rinkinio sukūrimas, suteikiantis naudingų išteklių jų įsidarbinimo įgūdžių ugdymui.

 • DP3: Virtualioji akademija

  Darbo paketo Nr. 3 tikslas – sukurti platformą visai Europai (EMPLOY ME Virtualioji akademija), kuri suteiks vartotojui patogią prieigą prie aplinkos, kurioje bus interaktyvių žaidimų, siekiant paskatinti socialinį įsitraukimą, kad jaunieji migrantai galėtų įvertinti savo įsidarbinimo įgūdžius ir kompetencijas.

 • DP4: Priemonių rinkinys jaunimo darbuotojams

  Pagrindinis rezultatas bus EMPLOY ME priemonių rinkinio, skirto su jaunimu dirbantiems asmenims, kuris apims EMPLOY ME priemonių rinkinį, skirtą jauniems antrosios kartos migrantams, priemones, skirtas su jaunimu dirbantiems asmenims, įrodymus ir duomenis, instrukcijas ir gaires, parengimas.

PRIEMONIŲ RINKINIO VADOVAS

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive