Partnerystė

Asociacija MINTIES BITES 🇱🇹

Asociacija MINTIES BITĖS yra jaunimo organizacija, kurios tikslas – padėti jauniems žmonėms naudotis Å¡vietimo ir mokymo galimybėmis už formaliojo Å¡vietimo sistemos ribų ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Pagrindinis asociacijos tikslas yra padėti jauniems žmonėms tobulinti savo įgÅ«džius ir kompetencijas. Dar vienas iÅ¡ tikslų – pagerinti jų įsidarbinimo galimybes vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Asociacija, siekdama užsibrėžtų tikslų, skatina, rengia, kuria, plėtoja, vertina įvairias Å¡vietimo, profesinio, kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo mokymo programas, metodinę medžiagą, projektus, socialinės partnerystės tinklus specialistams ir kitoms visuomenės grupėms bei asmenims. Asociacija kuria, skatina novatoriÅ¡kas ir veiksmingas programas: socialinę įtrauktį, profesinį orientavimą, profesinę reabilitaciją ir įsidarbinimo galimybes, lyčių lygybę ir kt.

Asociación Valencia Inno Hub 🇪🇸

Valencia INNO HUB yra ne pelno siekianti asociacija, registruota nacionaliniame asociacijų registre. Ši organizacija buvo sukurta siekiant sujungti talentus ir technologijas, todėl siekia skatinti verslumą įvairiais veiksmais, kurie įgalina kurti technologijų ir žinių generavimo ekosistemą, skatinančią technologijomis pagrįstų įmonių kūrimąsi. Valencia INNO HUB tvirtai tiki, kad norint sukurti konkurencingesnę ekonomiką, kuriančią pridėtinę vertę, būtina pakeisti ekonominį modelį, suteikiantį reikiamus įrankius, kad mūsų įmonės galėtų tarptautinėse rinkose konkuruoti ne tik pagal kainą bet ir pagal kitus rodiklius. Tarptautinis bendradarbiavimas yra raktas į nuolatinį tobulėjimą, nes organizacijos keičiasi gerosiomis praktikomis, patirtimi, sėkmingu mokymusi ir verslo modeliais arba mokymais tarp jaunimo, suaugusiųjų ir verslininkų. Plėtodama tarptautinius ir vietinius tarptautinio pobūdžio projektus, asociacija bendradarbiauja su daugybe partnerių iš visos Europos. Valencia INNO HUB remia vietinės privačios ir valstybinės organizacijos. Ši organizacija didžiuojasi savo partnerių tinklu, kurį subūrė per daugelį metų. Dėka savo konsultantų, mentorių, pedagogų bei verslo sričių ekspertų komandos, toliau plėtoja savo veiklą ir tvirtai tiki partnerių indėliu prisidedant prie bendro tikslo.

MUNDUS 🇧🇬

Asociacija Mundus Bulgaria yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2017 metais Bulgarijoje. Ši organizacija turi patirties dirbant jaunimo ir suaugusiųjų sektoriuje, daugiausia dėmesio skiriant veiksmams, susijusiems su verslumu, švietimu, sportu ir tvarumu. Organizacijos pagrindinė misija – skatinti neformalųjį švietimą ir įvairius pasiekimus, taip pat orientuotis į socialinei atskirčiai jautrias bendruomenes. Ši organizacija aktyvi tarptautinių bendradarbiavimo partnerystės projektų srityje, taip pat vadovauja nacionaliniam profesinio mokymo konsorciumui. Vykdydami tarptautinius projektus ir mokymus siekia gerinti socialinę integraciją, palengvinti jaunimo integravimą į darbo rinką ir remti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive yra privati ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Graikijoje, besispecializuojanti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Savo veiksmais organizacija siekia stiprinti ekonominę ir socialinę Europos visuomenių sanglaudą, o jų tikslas – rasti sprendimus naujiems inovacijų iššūkiams, pasiekti augimą, tvarumą ir maksimaliai padidinti poveikį visuomenei. Organizacijos filosofija, siekiant šių tikslų, remiasi bendros kūrybos metodikomis ir keturių spiralių metodu. Įtraukiant pramonės, mokslo ir visuomenės suinteresuotąsias šalis, siekiama sukurti ryšius tarp verslo, akademinės bendruomenės ir pilietinių veikėjų, kad būtų ugdomas žinių, įgūdžių, priemonių, vertybių ir motyvacijos derinys. Galutinis tikslas – pakeisti vietos visuomenę ir aukščiausiu lygiu įgyvendinti socialinių inovacijų koncepcijų principus.

Institut pro regionální rozvoj 🇨🇿

Institut pro regionální rozvoj yra ne pelno siekianti įmonė, kurią 2010 m. įkūrė įvairių sričių ekspertų platforma, skatinanti Europos regionų augimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir švietimą. Pagrindinis instituto tikslas – suburti valstybinių, ne pelno siekiančių, akademinių ir privačių institucijų sektorius konkrečių projektų tikslams įgyvendinti, daugiausia aplinkos ir ekologijos, urbanistinės plėtros, turizmo, žmogiškųjų išteklių, užimtumo, švietimo, sveikatos ir socialinėse srityse. Institutas tai ekspertų tinklas, teikiantis platų profesionalių ir analitinių paslaugų portfelį tose srityse, kuriose dirba ekspertai. Šios sritys visų pirma apima švietimą, inovacijas, aplinkosaugą, darbą su jaunimu, transportą, sveikatą, Europos integraciją ir Europos regioninę politiką.

Jobalito RECTECH LTD 🇨🇾

Jobalito yra naujai įsteigta inovatyvi privati įmonė, kurią sukūrė profesionalų komanda, turinti ilgametę patirtį Europos finansuojamų projektų, rinkodaros, technologijų ir tyrimų srityse. Įmonė, kurios būstinė yra Kipre, siekia pasiūlyti novatorišką užimtumo, valdymo ir verslo filosofiją Kipre, skatindama ryšius tarp suinteresuotųjų šalių ir siūlydama joms įrankius, reikalingus tobulėti ir pasiekti puikių rezultatų. Jobalito stengiasi tapti pavyzdine socialine organizacija, kuri siekia teikti novatoriškus sprendimu, veikdama žiniasklaidos ir sklaidos bei profesinio tobulėjimo, įskaitant įsidarbinimo, srityse.

Connect Your City 🇧🇪

Connect Brussels yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta remiantis Belgijos įstatymais 2019 m. liepos 19 d. Organizacijos misija – per kūrybinę veiklą, aktyvumą ir savanorystę suburti ir skatinti Europos jaunimą aktyviai dalyvauti kasdieniame pilietiniame gyvenime. Organizacijos tikslas – skatinti jaunimą dalyvauti demokratiniame politiniame dialoge, įvairios veiklos dėka stiprinti Europos tapatybę ir jaunimo kultūrą, kuri gerbia įvairovę, socialinį pliuralizmą ir solidarumą. Vizija, kurios siekia organizacija, yra tapti pagrindiniu Europos jaunimo ir jaunimo organizacijų Europoje centru, veikiančiu pačioje Europos širdyje. Konsoliduodami jaunimą visoje Europoje, Connect Brussels trokšta vieningos Europos, skatinančios pagarbą ir lygias teises kiekvienai kultūrai ir tautai be jokių stereotipų.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive