Digitální cesty k motivaci a zapojení mladých migrantů druhé generace do zaměstnání.

O společnosti Employ Me

Cílem projektu EMPLOY ME je vytvořit novou inovativní formu vzdělávacího obsahu, která umožní nezaměstnaným mladým migrantům druhé generace rozvíjet, posilovat a zlepšovat své dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti, a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

V konečném důsledku to povede k úspěšné integraci mladých migrantů 2. generace do místní společnosti, čímž vznikne přínos pro místní komunitu a ekonomiku.

Pracovní Balíčky

 • PB1: Projektový management

  V počátečních fázích projektu připravuje konsorcium všechny podrobnosti potřebné k zajištění hladké spolupráce a efektivní realizace.

 • PB2: Soubor nástrojů pro mladé migranty 2. generace

  Hlavním výsledkem WP2 je vytvoření souboru nástrojů pro mladé migranty druhé generace, který poskytuje užitečné zdroje pro rozvoj jejich dovedností v oblasti zaměstnatelnosti.

 • PB3: Virtuální akademie

  Cílem WP3 je vývoj celoevropské platformy (virtuální akademie EMPLOY ME), která poskytne uživatelsky přívětivé a interaktivní herní vzdělávací prostředí spolu s řešeními pro sociální zapojení, aby mladí migranti mohli ovlivňovat a měřit své vlastní dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti.

 • PB4: Soubor nástrojů pro pracovníky s mládeží

  Hlavním výsledkem bude vytvoření souboru nástrojů EMPLOY ME pro pracovníky s mládeží, který bude obsahovat, soubor nástrojů EMPLOY ME pro mladé migranty 2. generace, nástroje, které pracovníci s mládeží, důkazy a údaje, pokyny a pokyny.

PŘÍRUČKA SADY NÁSTROJŮ

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive