Ψηφιακά μονοπάτια για την κινητοποίηση και τη συμπερίληψη νέων μεταναστών 2ης γενιάς στην απασχόληση

Σχετικά με το Employ Me

Το έργο EMPLOY ME αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου μορφής περιεχομένου κατάρτισης που θα δώσει τη δυνατότητα σε άνεργους νέους μετανάστες 2ης γενιάς να αναπτύξουν, να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους όσον αφορά την απασχολησιμότητά τους και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Τελικά, αυτό θα οδηγήσει στην επιτυχή ενσωμάτωση των νέων μεταναστών 2ης γενιάς στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας ένα πλεονέκτημα για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Πακέτα Εργασίας

 • ΠΕ1: Διαχείριση Έργου

  Κατά τα αρχικά στάδια του έργου, η κοινοπραξία προετοιμάζει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να διασφαλίσει την ομαλή συνεργασία και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.

 • ΠΕ2: Εργαλειοθήκη για Νέους Μετανάστες 2ης Γενιάς

  Το κύριο αποτέλεσμα του 2ου Πακέτου Εργασίας είναι η δημιουργία της Εργαλειοθήκης για Νέους Μετανάστες 2ης Γενιάς που παρέχει χρήσιμους πόρους για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

 • ΠΕ3: Εικονική Ακαδημία

  Ο στόχος του 3ου Πακέτου Εργασίας είναι η ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας «EMPLOY ME Virtual Academy» η οποία παρέχει ένα φιλικό προς τον χρήστη και διαδραστικό περιβάλλον επιτρέπουν στους νέους μετανάστες να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις δικές τους επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες.

 • ΠΕ4: Εργαλειοθήκη για Youth Workers

  Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη της εργαλειοθήκης EMPLOY ME Toolkit for Youth Workers που θα περιλαμβάνει, την εργαλειοθήκη EMPLOY ME Toolkit for Young 2nd Generation Migrants, εργαλεία για τους youth workers, τα στοιχεία και τα δεδομένα, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553

Copyright © 2023 Employ Me. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive